Blogg

Alliansens klimatpolitik, hur illa kan den vara?

Förra veckan släppte alliansen sin gemensamma klimatpolitiska plattform. Den innehöll en del intressanta reformer, men framför allt en avsaknad av reella satsningar på att sänka utsläppen. Nedan kommenterar jag samtliga av alliansens förslag på miljö- och klimatpolitik:
 
 • Möjliggör fossilfri laddning och tankning i hela landet genom att bygga ut infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer för vätgas till bränsleceller.

Bra, men detta görs redan. Klimatklivet har beviljat finansiering av 1.206 laddstoplar (enl siffror från 22 maj). Jämfört med Allians-regeringen, som visserligen ökade laddstolpar många PROCENT (för det fanns typ bara en handfull laddstolpar när de tillträdde) men ganska få i faktiskt ANTAL, är jag ganska säker på att vi överträffade dem med god marginal under senaste mandatperioden. Nu vill moderaterna dessutom kapa Klimatklivet vid fotknölarna, så lycka till!

 • Utveckla och förbättra det nuvarande bonus-malussystemet till en kraftfull grön bilbonus, för att ge ökad klimat- och miljöstyrning och större drivkrafter att ställa om. Systemet ska vara teknikneutralt, självfinansierat och intäkts-neutralt över tid.

Hur då utveckla? Centern lovade att införa bonus-malus redan 2010, men gjorde aldrig det under sin tid i regering. Det gjorde dock vi. Systemet är redan självfinansierat och intäktsneutralt. Om de vill höja den totala storleken på bonusen/malusen, sure! Det är bra.

 • Gör en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas samt om de är de mest verkningsfulla åtgärderna för att minska utsläppen.

Översyn är helt otroligt svagt, de vågar inte gå fram med en skattesänkning. Om man vill rädda klimatet på riktigt måste man våga det! Och inte nog med det, man måste också våga höja priset för utsläpp. Lägg väl märke till att INGA av alliansens förslag leder till att göra utsläpp dyrare, och är således extremt tveksamt om de öht får någon effekt. Billigare el-trafik kan ju konkurrera ut fossiltrafik, men det kan också bara leda till att den totala mängden trafik blir större om man aldrig vågar bestraffa det senare!

 • Inför en nedsättning av el-skatten för alla fartyg.

Ett ganska bra förslag! Meeen vi driver något ÄNNU bättre, nämligen ett sorts bonus/malus-system för fartyg med differentierade farledsavgifter, alltså styra mot hållbarare bränslen. För vi vill ju ändå att mycket transport ska gå på hav, hellre än flyg.

Fler gröna företag

 • Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag.

Ganska kul, detta gör ju regeringen redan med stora investeringar i industriernas omställningar, som bland annat lett till att satsningen på “Stål utan kol” kunnat bli verklighet i Luleå (helt världsledande)! Det här stödet vill ju alliansen skära ner på, om jag tolkat deras budgetförslag rätt. Så de verkar inte riktigt ha koll på sin egen politik. Industrin hyllar Isabella Lövin för att de äntligen får ekonomiska förutsättningar att minska sina utsläpp.

Dessutom har regeringen med MP i spetsen sett till att priset på utsläpp höjts rejält inom EU’s system för handelsrätter av utsläpp! Det kallas “The Swedish Proposal” och hyllas av miljörörelser i hela Europa. Priset är fortfarande FÖR LÅGT, men vi har i och med detta tagit ett stort steg mot att göra klimatförstörelse olönsamt. Detta är något alliansen (speciellt L) pratar om att man vill göra, men de verkar inte ha koll på att vi nyligen vunnit en enorm vinst här. Intressant är även att M tjatade om detta i EU-nämnden i svenska riksdagen, men röstade sedan emot reformen i EU-parlamentet. Lol!

 • Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider.

Jag vet inte exakt vad de menar med detta, men det är säkert ett bra förslag. Dock ganska mesigt.

 • Inför ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.

Säger samma sak som till förslaget ovan – bra, men mesigt.

Ett grönare flyg

 • Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.

Mja... Alltså, det skulle man faktiskt kunna göra. Vi kan säkert rösta för ett sådant förslag. Men biobränsle räddar INTE klimatet, om vi inte samtidigt minskar flygandet. Om vi ökar flygandet i samma takt som nu kommer utsläppen vara exakt lika stora år 2030 som idag även om vi byter ut 100% av bränslet till biobränsle. Det biobränsle minskar i utsläpp kompenserar bara för ökandet av antalet flygresor, det räcker inte. Utsläppen måste ju minska drastiskt! Dessutom finns det inte i närheten av tillräckligt mycket skog för att tillverka allt detta biobränsle. Vi kommer inte undan att vi måste minska antalet flygresor.

 • Inför klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.

Detta är ett bra förslag som vi redan driver. Men då med målet att minska flygandet, inte bara att byta ut planen.

 • Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.

Faktiskt också bra, det är nämligen ett internationellt avtal som gör detta omöjligt idag. Men alla som vet något om internationella avtal (tex Hanna Lidström som deltagit vid flera internationella klimatförhandlingar) vet att det tar extremt lång tid – åtminstone 20 år. Så samtidigt som detta är en bra sak att driva på långsiktigt, är processen på tok för långsam för att stoppa utsläppen från flyget i tid för att rädda världen från katastrofala klimatförändringar.

Dessutom argumenterar högern helt korkat i den här frågan: De säger att “Eftersom vi inte kan beskatta bränslet borde flyget inte beskattat alls”. Men den gängse nationalekonomska teorin (som man faktiskt kan förvänta sig att alliansen ska kunna) är ju att om en sak är omöjligt att beskatta (som flygbränslet) ska man beskatta det som är närmast korrelerat med det. Och vad har en EXTREMT nära korrelation med användandet av flygbränsle? Jo just det – flygbiljetterna. Deras argument är en undanflykt för spånhuvuden.

 • Gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

Samma som ovan!

Värna växande skogar

 • Stärk äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

Kan låta bra, men vad man alltså är emot här är att staten köper upp värdefull skog, som t.ex. innehåller väldigt utrotningshotade arter eller på annat sätt starkt värdefulla naturvärden, för att skyddar den från avverkning. Det är bra att göra så, för biologisk mångfald är dels viktigt i sig, men gör också att naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar ökar. Monokulturer (som stora trädodlingar) är extremt sårbara för till exempelvis stormar. Så det alliansen egentligen menar med det här förslaget är att göra det lättare att skövla och permanent förstöra viktig natur. Det är ganska oseriöst att ha ett så miljöfientligt förslag bland sina förslag på “miljöpolitik”.

 • Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.

Det här kan däremot ha en poäng, antar jag.

Rena hav, sjöar och vattendrag

 • Satsa på investeringsstöd för avancerad vattenreningsteknik, för att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.

Jovars! Låter bra. Men varför vill de skrota alla andra investeringsstöd för klimatet? För att någon annan än de kom på det först? Lite pinsamt...

 • Öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning.

Också ganska bra! Men… HUR i hela världen ska de öka det? Isabella Lövin har dragit ihop världens första FN-konferens om havet, ägnat i princip hela sin ministerkraft åt detta och dessförinnan styrt om EUs fiskepolitik i en mer hållbar riktning. Så…. lycka till med att “öka” samarbetet för haven. Och i sin roll som biståndsminisgter har hon därtill presenterat den största biståndsbudgeten i Svensk historia med stora summor öronmärkta för just klimat- och miljöbistånd.

 

Och vad saknar jag då? Jo, jag…

 • saknar allt som öht gör det dyrare att släppa ut
 • saknar satsningar på tåg
 • sakna satsningar på annan kollektivtrafik
 • saknar satsningar för att ta bort storstadsbilism
 • saknar cykelsatsningar
 • saknar tydliga besked om klimatbistånd. De säger annars alltid “vi ska göra effektiva satsnignar - alltså utomlands." Men de vill de ju uppenbarligen inte heller?
 • saknar grön skatteväxling. Vi gör riktade satsningar på de mest hållbara företagen, tex reparationsavdrag och avdrag för naturguider. Lol att vi går före allianser i att sänka skatter på gröna företag. Alliansen pratar ofta om att de är för grön skatteväxling, men bland deras förslag ser vi varken några skattesänkningar på gröna företag och inte heller några skattehöjningar på det som är farligt.
 • saknar satsningar på modernisering av skogsbruket, så man inte ska behöva kalhugga. Om alliansen nu ska satsa på innovation – varför inte satsa på innovation inom skogsbruket som kan spara biologisk mångfald och i vissa fall eventuellt öka produktionen för skogsbrukaren? Eller i alla fall minska kostnaden av bekämpningsmedel?
 • saknar något förslag som minskar matens klimat- och miljöpåverkan
 • saknar satsningar på att minska konsumtionens klimatpåverkanMest lästa inläggen

Alliansens klimatpolitik, hur illa kan den vara?

Förra veckan släppte alliansen sin gemensamma klimatpolitiska plattform. De...

Pride är en kamp för rättigheter - inte en annonsyta

Årets prideparad var större än någonsin. Jag dansade i paraden och fick en ...

Fyra tips för att väcka ditt anti-rasistiska raseri i valrörelsen

Egentligen får man aldrig använda USA politiskt exempel eftersom det ofta ä...

Tankar om att flyga - om mig själv som femtonåring, flygindustrin, livsstilssval och Fader Vår.

När jag var 15 bestämde jag mig för att bli vegetarian. När jag var 16 åkte...