Opinionsblogg

Vad Jan Björklund egentligen menar när han pratar om höghastighetståg

Igår debatterades klimatet och höghastighetståg i SVT’s Agenda. Kul!

 
Nya stambanor mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg där moderna höghastighetståg kan köra var inget för Liberalerna. Jan Björklund säger nej tack: ”Kostnaden för höghastighetståg måste vägas mot klimatnyttan i andra satsningar”
 

Nya stambanor kostar mycket, det är sant. Runt 230 miljarder kronor. De pengarna kanske skulle göra ännu bättre nytta i andra klimatprojekt, resonerar Jan. Det låter bra och smart! Jag begav mig genast till Liberalernas skuggbudget för att se vilka andra förslag i 100-miljardersklassen de föreslår istället. 

 

Döm min förvåning när Liberalerna inte föreslår ett enda större klimatprojekt! Nej, tvärt om skär de ner på miljöbudgeten med 2,3 miljarder redan 2017. Förvirrande!

 

Rent teoretiskt har Jan Björklund rätt. Alla klimatsatsningar, och speciellt så här stora, ska alltid noggrant vägas kostnader mot nyttor. Men vilka andra satsningar skulle ha större klimatnytt, menar Jan?

 

 Vill han göra större satsningar på förnyelsebar energi? Inte så troligt, då han tillsammans med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att stå utanför energiöverenskommelsen om 100% förnybar energi.  
 

Vill Jan köpa upp utsläppsrätter i EU’s handelssytem för att skrota dem och på så vis ”låsa in” utsläpp? Det skulle ju vara jättekul om han ville det, då det kan få en direkt effekt på utsläppen och en långsiktig effekt på priset på utsläpp. Tyvärr är det inget Liberalerna driver.

 

Transportsektorn är klimatpolitikens svarta får. Den står för ungefär en tredjedel av Sveriges samtliga utsläpp. För att få ner dem (vilket jag verkligen hoppas att också Jan vill) måste fler vilja välja tåg, gång och cykel framför bil och inrikesflyg. Då måste tåget vara attraktivt: det måste gå mer i tid och det måste gå jävligt snabbt. 

 

Den här grafen från Sverigeförhandlingar visar på sambandet mellan tågresans tid och tågets marknadsandel jämfört med flyg. Sthlm-Göteborg tar idag 3 timmar och ca 60% av resorna däremellan sker med tåg. Sthlm-Malmö tar 4,5 timmar och har bara 37% av marknaden. Med höghastighetståg och restider på 2 respektive 2,5 timmar skulle tåget i princip fullständigt konkurrera ut flyget. Det är inte mindre än fantastiskt. 

Graf från Sverigeförhandlingarnas rapport ”Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige”
 

En framtid utan höghastighetståg är helt omöjligt. Spåren är knökfulla redan idag. Det skapar stora förseningar - långsamma godståg och snabba persontåg ska köra på samma linjer, och något går fel slås hela sträckan ut. Redan idag är problemen enorma på våra mest trafikerade sträckor. Hur kommer det se ut om 10 år? om 20 år? Om 100 år, om vi inte sätter igång och bygger ut järnvägen redan idag?

 

Järnväg kostar, och det tar tid att bygga. Men om vi inte börjar nu kommer flyget och bilens attraktivitet i jämförelse med tåget att stiga för varje dag. Då har vi inte en chans att leva upp Sveriges eller internationella klimatmål.

 

Miljöpartiet har vägt höghastighetstågens pris mot dess klimatnytta. Och kommit fram till att det är en satsning som både är effektiv ur klimatsynpunkt och helt och hållet nödvändig. 

Det Jan Björklund istället driver är ja till nya motorvägar, nej till höjd koldioxidskatt, nej till vägslitageavgift. Och nej till höghastighetståg. Jag har otroligt svårt att se hur han med det ska lyckas få ner utsläppen från transporter med ett enda litet gram. 

 

Så vad menar Jan Björklund då egentligen när han säger att kostnaden måste vägas mot nyttan? 

 

”Jag tycker inte att klimatet är värt att satsa på. Liberalerna tar inte den här frågan på allvar.”

 

 Det är anmärkningsvärt.  


/Hanna Lidström

 

Ps. En annan som inte verkar ha koll på det här med tåg är Anna Kindberg Batra som i gårdagens debatt jämställde kostnaden för höghastighet med samhällsekonomiska förluster. Inte ens den mest tågskeptiska trafikforskare är så pessimistisk att hen inte tror att höghastighetståg skapar något värde för samhället. Pinsamt, AKB!

 
 
  

Kommentarer

Kommentera